vineri, 15 iulie 2011

Din revista Ploc!, nr. 25

Letiţia Lucia Iubu

Chemin du village –
la senteur du maïs cuit
dispersée aux gouttes

Drumul satului –
mirosul de porumb fiert
împrăştiat în picături


Équinoxe d’automne
message de Jupiter –
diamants dans le ciel

Echinocţiu de toamnă
mesajul lui Jupiter –
diamante în cer


Les 22 et 23 septembre, la planète Jupiter s'approche de la Terre. Dans le ciel se voit une étoile grande et étincelante. Avec des lunettes de 3-4 dioptries, elle apparaissait comme un globe de diamètre approximatif de 20 cm. Au pourtour scintillaient dix étoiles, un phénomène unique et merveilleux.

În 22 şi 23 septembrie, planeta Jupiter se apropie de Pamant. În cer se vede o stea mare şi strălucitoare. Cu ochelari de dioptrii 3-4, va apărea ca o minge cu un diametru de aproximativ 20 cm. În jur de zece stele sclipesc, un fenomen unic si minunat.

Le ciel étoilé –
les enfants ont dans les mains
des marrons chauds

Cerul înstelat –
copiii au în mâini
castane calde

Un matin de froid –
la fenêtre fait les yeux doux
au moineau

O dimineaţă rece -
fereastră face ochi dulci
unei vrăbii

Un temps de bruine –
sur le châssis des miettes
mais aucun oiseau

Timp de burniţă –
firimituri pe pervaz
dar nici o pasăre


Brouillard soutenu –
par la fenêtre percent
les accords d'un violon

Ceaţă stăruitoare –
prin fereastră răzbat
acordurile unei viori

Maria Tirenescu

Bruine à l’aube –
du noyer tombe
la dernière feuille

Burniţă în zori –
din nuc cade
ultima frunză

Aube couverte de brume –
grand-mère file à la fenêtre
les vieilles pensées

Zori cu brumă –
bunica toarce la fereastră
vechile gânduri

À l’aube sur la route –
des feuilles s'enroulent
après la voiture

În zori pe şosea –
frunze se rostogolesc
după maşină

Équinoxe –
parmi les feuilles arides
seulement un colchique

Echinox –
printre frunze uscate
doar o brânduşă

Ciel sans nuages –
l’étourneau cueille le raisin
du vieil homme

Cer fără nori –
graurul culege via
bătrânului

Les premiers frimas
s’étendent sur les collines –
un chien vagabond

Primele brume
se-aştern pe coline –
un câine vagabond

Pluie monotone –
dans le nid de martinet
la plume de pierrot

Ploaie monotonă –
în cuibul rândunelei
pana vrabiei

Virginia Popescu

Bruissement dans la nuit –
au-delà du cimetière
le champ de maïs

Foşnet în noapte -
dincolo de cimitir
câmp de porumb

Bourrasque –
tout autour de l'acacia
un tourbillon d'or

Vijelie -
în jurul salcâmului
un vârtej de aur


Premier feu –
une branche dénudée
frappe à la fenêtre

Primul foc –
o ramură desfrunzită
bate la fereastra

L'horloge rouillée –
dans les yeux du vieillard
la brume d'automne

Orologiu ruginit –
în ochii bătrânului
ceaţa toamnei

Passants pressés –
sur les bancs ne s'assoient
que les feuilles

Trecătorii de grabă -
pe bănci nu se aşează
decât frunzele

Ciel plombé –
sous la pluie froide
des corneilles affamées

Cer plumburiu –
în ploaie rece
ciori înfometate

Bruine dans le bourg –
un orgue de Barbarie
abandonné dans la rue

Ceaţă în târg –
o flaşnetă
abandonată în stradă


http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/Ploc_revue_haiku_numero_25.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu