miercuri, 27 iulie 2011

HERBE FOLLE - LE PREMIER KUKAI FRANCOPHONE EN LIGNE

Încă o minunată reuşită a unei colege de breazlă: LETITZIA LUCIA IUBU a ocupat două locuri frumoase în cadrul HERBE FOLLE - LE PREMIER KUKAI FRANCOPHONE EN LIGNE (Iarbă sălbatică – primul kukai online în limba franceză)

Locul 5, cu 5 puncte acumulate

L’été torride-

à l’ombre de la citrouille

une noce des fourmis

Vară toridă –

la umbra bostanului

nuntă de furnici

Commentaire par Opaline

Alors que c’est canicule et que les humaines souffrent de la chaleur les fourmis ,toutes petites sont heureuse grouiller à l’ombre d’une citrouille. L’ensemble est pittoresque !

Comentariu de Opaline

Atunci cănd este caniculă şi oamenii suferă de căldură furnicile sunt fericite sa mişune la umbra unui bostan. Ansamblul este pitoresc.

Commentaire par Vincent Hoarau

Un bel haïku sur une concentrtions d’été. Ici, la surcharge de mots de saison ne gêne pas. Au contraire, la redondance va bien avec le sujet de poème. Une saturation d’été torride, une petit peuple trouve refuge sous une citrouille et, tandis que l’homme se sent accablé les fourmis font la noce.Cet haïku plutôt drôle m’a rappelé la lutte acharneé que mène un ami a moi contre les formis de son potager contr lesquels il teste, en vain. Mille produits pour proteger ses legumes.

Comentariu de Vincent Hoarau

Un frumos haiku pe concentratia verii. Aici supraîncărcarea de cuvinte de sezon nu jenează. Din contră, redondanţa merge bine cu subiectul poemului.O saturaţie de vară. În acestă vară toridă o mica populatie găseşte refugiul sub un bostan, şi în timp ce omul se simte copleşit furnicile fac nuntă. Acest haiku mai curând nostim mi-a amintit lupa îndârjită pe care a dus-o un prieten al meu contra furnicilor din gradina sa de legume conta cărora a testat în van mii de produse pentru a-şi proteja legumele.

Commentaire par Somprou Patrick

Très rafraichissante cette noce que l’on imagine très mouvementée.

Comentariu de Somprou Patrick

Foarte răcoritoare acestă nuntă pe care ne-o imaginăm în mişcare.

L’auteure en dit:

L’été sec, de la terre craquée sortent sans cesse fourmis.

Autoarea precizează:

Vară secetoasă, din pământul crăpat ies fară încetare furnici

Locul 10, cu 4 puncte acumulate

La pluie d’été –

un éclair en nuit et

deux amoureux meurent embrassés

Ploaie de vară –

un fulger în noapte şi

doi îndrăgostiţi mor îmbrăţişaţi

Commentaire par Opaline

Je vois dans ce texte une similitudine entre l’orage qui parait violent, et les amoureux qui meurent embrassés, dans leur passion. Peut-être meme ont-ils été foudroyér par l’orage.

Comentariu de Opaline

Eu văd în acest text o similitudine între furtună care pare violentă, şi îndrăgostiţi care mor îmbrăţişaţi, în pasiunea lor. Poate ca au fost chiar fulgeraţi prin furtună.

Commentaire par Nanikooo

Mon troisième choix tout simple et plein de charme… comme une fête qui doit finir, une arrive, l’apogee d’un moment inoubliable. L’histoire est-elle réelle… tout compte fait, c’est une belle mort Io! Chose certaine, l’amour est couronne par le ciel…

Comentariu de Nanikooo

A treia alegere a mea simplă şi plină de farmec… ca o sărbătoare care trebuie să sfârşească, o oprire, apogeul unui moment de neuitat. Povestea este ea reală…socotind faptul, este o moarte frumoasă. Io! Lucru cert dragostea este încoronată prin cer…

L’auteure en dit:

Un événiment réel qui s’a passé une semaine quand deux jeunes mariés qui se trouvaient sur un plateau montagneux ont été électrocutés d’un éclair

Autoarea precizează:

O întâmplare reală petrecuta săptămâna trcută când doi tineri căsătoriţi care se aflau pe un platou muntos au fost electrocutaţi de un fulger.

Felicitări şi multă inspiraţie în penel şi pe mai departe!

Traducerile aparţin autoarei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu