duminică, 2 septembrie 2012

Premiul Tinereţii la Vancouver Cherry Blossom FestivalPremiul Tinereţii la Vancouver Cherry Blossom Festival 
 
a fost atribuit Cristinei Ailoaei. Juriul a apreciat îndrăzneala autoarei şi a păianjenului care nu-şi mai întinde plasa în locurile ferite şi îndepărtate de clocotul vieţii ci, convertit la iureşul primăvăratec al înfloririi, ţese ostentativ în văzul tuturor, participînd la bucuria unanimă.


Best Youth Haiku

old cherry tree—
a spider weaves its cobweb
between two flowers

bătrînul cireş –
păianjenu-şi ţese plasa
între două flori

Cristina Ailoaei, age 14, Botosani, Romania

A well-crafted poem with a pleasing link between the aged tree and the spider’s handiwork. Often one expects a cobweb on leaf or twig, or under an eave, but this spider seems to be enjoying cherry blossom season too.

  Contest Judge/Beverley George, Pearl Peach, NSW, Australia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu